Temperatuur,

Het woord temperatuur wordt voor veel doeleinden gebruikt, maar het geeft altijd weer hoe warm of koud iets is. In dit geval wordt de temperatuur van de lucht bedoelt, maar denk ook eens aan de lichaamstemperatuur, de oventemperatuur etcetera. In Nederland gebruiken wij wanneer wij spreken over temperatuur het stelsel van Celsius. Celsius geeft de temperatuur in graden weer.


Bij het Celsiusstelsel wordt het vriespunt van water als nulpunt aangeduid. Water verandert onder dit nulpunt van fase, namelijk van vloeibaar (water) naar vast (ijs). De kookpunt van water in het Celsiusstelsel is honderd graden. Ook hier wordt vernaderd van fase, namelijk van vloeibaar (water) naar gas (waterdamp). Er zijn verschillende stelsels die temperatuur aanduiden. Celsius wordt het meest gebruikt in Europa, maar in de Verenigde Staten gebruikt men voornamelijk Fahrenheit stelsel, maar ook het stelsel van Kelvin. Er bestaat een standaardformule om Fahrenheitgraden om te rekenen in Celsiusgraden.

De gemiddelde tempraturen stijgen de laatste jaren. Dit houdt in dat er warmere zomers komen, maar ook warmere winters. Dit betekent dus dat er de komende jaren waarschijnlijk steeds minder geschaatst zal worden, om over sneeuwpoppen nog maar te zwijgen. Dit komt door de klimaatverandering, die sinds enkele jaren plaatsvindt. Deze klimaatsverandering heeft waarschijnlijk twee oorzaken. 1. De klimaatveranderingen die altijd plaatsvinden. 2. Het gedrag van de mens.